ZALCBURGO DIENOS LIETUVOJE

Projektai: Įvykę

Projektą „Zalcburgo dienos Lietuvoje“ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

Zalcburgo dienų koncertai:

Balandžio 20 d. Vilniaus rotušėje, balandžio 21 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje, balandžio 26 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje – Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai) ir Asta Krikščiūnaitė (sopranas).

Zalcburgo dienų renginiai vyksta 2015 m. balandžio – birželio mėn. su Austrija bendradarbiaujančiose savivaldybėse: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Telšiuose, Klaipėdoje. Zalcburgo dienų atidaryme dalyvaus Zalcburgo Landtago delegacija, vadovaujama Landtago prezidentės dr. B. Palauf.

2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyks konferencija, skirta Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-mečiui, bus atidaryta Zalcburgo menininkų paroda. Projekto programoje numatyti kiti įvairiapusį bendradarbiavimą pristatantys renginiai: lietuvių ir Zalcburgo žemės muzikos koncertai, pokalbiai apie literatūrinius saitus, austriškos virtuvės, kino meno pristatymas.
Jubiliejiniuose renginiuose dalyvaus kultūros ir meno pasaulyje plačiai žinomos asmenybės iš Lietuvos, Zalcburgo, Vienos.

Zalcburgo dienos skirtos paminėti Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-metį. Reikia pastebėti, kad jau beveik pusę amžiaus bendradarbiauja ir asmeninius draugiškus ryšius puoselėja pačių įvairiausių sričių kūrėjai – muzikai, rašytojai, vaizduojamojo meno, teatro atstovai, architektai, bendradarbiauja aukštosios, profesinės ir bendrojo ugdymo mokyklos. Daug platesnių ryšių galimybes atvėrė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas, kai Lietuvos menininkai kartu su Zalcburgo žemės kolegomis įsijungė į plataus tarptautinio bendradarbiavimo projektus. 1992 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas G. Vagnorius ir Austrijos Respublikos Zalcburgo žemės vyriausybės vadovas dr. H. Katštaleris bendru pareiškimu patvirtino pasirašytą susitarimą ir 1970 m. užmegztų partnerystės ryšių tęstinumą.

Zalcburgo žemės vadovų ir visuomenės politinę paramą Lietuva jautė, atkurdama Nepriklausomybę ir ją įtvirtindama. Pirmuosius nepriklausomus rinkimus 1989 m. vasario 24 d. stebėjo ir savo išvadas pateikė Zalcburgo Landtago delegacija. 1990 m. balandžio 4 d. buvo priimtas Zalcburgo Landtago nutarimas, raginantis Austrijos Respublikos vyriausybę paremti nepriklausomą Lietuvą, 1991 m. vasario 27 d. Zalcburgo Landtagas priėmė nutarimą, kuriuo kreipėsi į Austrijos vyriausybę dėl nepriklausomos Lietuvos Respublikos pripažinimo. Politiškai sudėtingais 1990-1991 m. Zalcburgo žemės parlamento ir vyriausybės nariai, visuomenė aktyviai įsijungė į paramos Lietuvos Nepriklausomybei akcijas.

001