Šventinis Maskvos Danilos Vienuolyno choras I Spalio 2 d. Vilnius

Projektai: Įvykę

Didysis Šventinis Maskvos Danilos Vienuolyno
patriarchalinis vyrų choras vėl koncertuos Vilniuje!

Atsiliepiant į daugybės dvasinio meno gerbėjų pageidavimus, kurių lavina po neseniai vykusių gastrolių tiesiog „užgriuvo“ organizatorius, Vilniuje vėl gastroliuos garsiausias šiuolaikinio meno choras – ŠVENTINIS MASKVOS DANILOS VIENUOLYNO PATRIACHALINIS VYRŲ CHORAS!!! Šio kolektyvo užimtumas milžiniškas: garbinti senovinį stačiatikių giedojimo meną visame pasaulyje ir dar dalyvauti apeigose Šventovėje. Tačiau pavyko skirti dėmesį ir Lietuvai, suteikiant mums laimingąją galimybę susitikti. Su džiaugsmu ir viltimi dėl palaiminimo pranešame būsimo koncerto datą ir vietą: spalio 2-ąją, 2018 metais, 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčios koncertų salėje! Bet ir tai dar ne viskas! Artėjantis koncertas yra unikalus tuo, kad Choras atvyks į Vilnių su daug įvairesne programa, kurią atlikti padės didesnis (!) choro dalyvių balsų skaičius! Choras bus gausesnis ir koncertinis pasirodymas nustebins visus rečiausių ir sodriausių balsu: bosų, baritonų, tenorų puota!

ŠVENTINIS MASKVOS DANILOS VIENUOLYNO PATRIACHALINIS VYRŲ CHORAS – tai stebuklas! Tai – Dieviškoji magija! Patriarcho Aleksijaus inauguracijos metu būtent šis choras buvo atrinktas iš daugybės dvasinių ir bažnytinių kolektyvų už išskirtinį profesionalumą, balsų grožį, už tai, kas vadinama Dieviškąja apvaizda mene!

Tai didžiulis įvykis mūsų šalies kultūriniame gyvenime, nes panašaus talento ir reikšmės artistai koncertuoja pas mus labai retai. Ir todėl, atsižvelgdami į koncerto svarbą bei vietų skaičių salėje (tik 350), rekomenduojame iš anksto pasirūpinti bilietais!

Grandiozinis koncertas, kuriame skambės patys žymiausi dvasinės ir ne tik muzikos istorijoje, nieko nepaliks abejingu!

Prikeliant specifinių XV – XVII rusų dainavimo krypčių tradicijas, Šventinis vyrų choras tęsia tuo pačiu ir Maskvos Sinoidalinio choro ir vyrų chorų, tarp kurių: Troico-Sergijaus bei Kijevo-Pečioros Laurų chorai.

Šventinis vyrų choras – Tarptautinių ir Rusijos cerkvių muzikos konkursų laureatas, apdovanotas Patriarchų raštais bei daugybe Maskvos Patriarchijos ir kultūros valstybės įstaigų diplomų. 2003-aisiais Švenčiausiasis Maskvos ir visos Rusijos Patriarchas Аleksijus II įteikė kolektyvui garbingą Vyrų Švenčiausiojo Patriarcho Sinoidalinės Rezidencijos choro vardą.

Šventinio Maskvos Danilos vienuolyno vyrų choro vadovas, regentas Georgijus Safonovas – Rusijos Gnesinų muzikos akademijos mokinys, 1-jo Rusijos dirigentų konkurso laureatas.

Šventinis Maskvos Danilos vienuolyno vyrų choras yra nuolatinis aktyvus tarptautinių konferencijų, skirtų senovinių rusų giedojimo raštų dešifravimui, dalyvis, tarptautinių cerkvės muzikos festivalių Rusijoje ir už jos ribų, įvairių labdaros ir jaunimo forumų atstovas!

Choro sudėtyje 30 profesionalių dainininkų – Maskvos valstybinės konservatorijos, Rusijos Gnesinų akademijos, A. V. Svešnikovo vardo Chorinio meno akademijos mokinių, turinčių aukštąjį vokalinį–chorinį išsilavinimą.
Kolektyvas nuolat dalyvauja apeigose šeštadieniais ir sekmadieniais, o taip pat iškilminguose religinėse šventėse kartu su Švenčiausiuoju Maskvos ir visos Rusijos Patriarchu, turi didelę darbo stambiose Maskvos ir Maskvos apylinkių koncertinėse aikštelėse patirtį.

Choro repertuare – Didžiųjų ir dvunadesiatiinių švenčių giedojimai, dalis Virgilijos ir Dieviškosios liturgijos, Gavėnios, Kalėdų ir Šventų Velykų giesmės, Kalėdines giesmės, religinių eilių, istorinės giesmės ir dainos, o taip pat romansai, valsai, liaudies dainos ir šiuolaikinių autorių dainos, rusų ir užsienio klasikinė muzika.

Bilietai į vienintelį Maskvos Danilos Vienuolyno vyro choro koncertą
Vilniuje, 2018 metų spalio 2-ąją 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčios scenoje
(Vilniaus g. 30) parduodami visose Bilietai.lt kasose!

Visa informacija apie bilietų užsakymą ir bendradarbiavimą telefonu:
+370 671 76 502; +370 647 40 255
Bilietų kainos prasideda tik nuo 15 Eurų!